rekryteringsinstituet

“Att inleda ett samarbete med Rekryteringsinstitutet ser vi som ännu ett steg i rätt riktning för att för att främja en hållbar, jämställd, rättvis och inkluderande arbetsmarknad. Afactor är noga med att leverera tjänster till kunder där vi har en gemensam syn avseende dessa frågor.”

Anna Schneider & Maria Öström, Co-Founders

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *