rekryteringsinstituet

Agenda 2030

Vårt ansvar i FN:s Agenda 2030

Vi är stolta över att arbeta för FN:s globala hållbarhetsmål. FN:s Agenda 2030 utgör en ambitiös vision för en bättre värld och innehåller 17 delmål för hållbar utveckling. Vårt arbete är starkt kopplat till flera av dessa mål – särskilt mål 5, 10 och 16.

Mål 5:
Jämställdhet Genom Hela Livet

Vi tror på jämställdhet som en grundläggande rättighet för alla. Vår verksamhet fokuserar på att säkerställa rättvisa och opartiska rekryteringsprocesser som ger alla, oavsett kön eller bakgrund, möjligheten att blomstra och bidra till arbetsplatsen.

Mål 10:
Minskad Ojämlikhet

Vi arbetar aktivt för att minska ojämlikheter i arbetslivet. Genom att främja fördomsfri rekrytering och inkluderande processer, strävar vi efter att bryta ner barriärer och skapa lika möjligheter för alla.

Mål 16:
Fredliga, Rättvisa och Inkluderande Samhällen

Vår filosofi är att rättvisa och inkluderande arbetsplatser är hörnstenen i fredliga och rättvisa samhällen. Genom att eliminera diskriminering i rekrytering och orättvisa processer bidrar vi till skapandet av en arbetsmiljö som främjar samhällsintegration och jämlikhet.

Vi är fast beslutna att vara en drivande kraft bakom dessa mål och att stödja företag och organisationer i deras strävan att följa FN:s Agenda 2030. Kontakta oss för att ta reda på hur våra tjänster främjar dessa mål för er organisation.

Vi kontaktar er inom 2 arbetsdagar