rekryteringsinstituet

“Samarbetet med Rekryteringsinstitutet är naturligt utifrån Assessios vision om Zero Talent Waste, eftersom det syftar till att lyfta utmaningarna med kompetensförsörjning och diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Rekryteringsinstitutet lägger liksom oss stort fokus på att belysa hur vi kan förändra förlegade rekryteringsprocesser.”

Johan Masironi, CEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *