rekryteringsinstituet

Våra certifikat

Certifikatet för organisationer

Certifikatet är ett erkännande av att ni är transparenta, följer evidensbaserade processer samt best practice gällande fördomsmedveten rekrytering. Det är ett tecken på ert engagemang för en rättvis och inkluderande arbetsmarknad.

Certifikatets betydelse

Kvalitetssäkring av rekryteringsprocesser

Vårt certifikat fungerar som en kvalitetssäkring av era rekryteringsprocesser. Det bekräftar att ni har lagt fasta ramar för att minimera fördomar och diskriminering.

Giltighet och hållbarhet

Certifikatet är giltigt i 24 månader, vilket ger er möjlighet att upprätthålla höga standarder över tid. Det hjälper er att följa upp och anpassa era processer med de senaste rönen inom fördomsmedveten rekrytering.

Employer branding

Genom att inneha certifikatet kommer ni att öka ert rykte som en arbetsgivare som värdesätter mångfald och inkludering, vilket kan locka fler kvalificerade kandidater och affärsmöjligheter.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur ni kan bli certifierade och göra ert företag till en förespråkare för inkludering.

Vi kontaktar er inom 2 arbetsdagar