rekryteringsinstituet

Rekryteringsinstitutet utfärdar certifikat till både organisationer och personer som jobbar med rekrytering

Certifikat

Företag

Certifikatet styrker att ni har diskrimineringsfria processer i er rekrytering och är giltigt i 36 månader. Målet med certifikatet är att kvalitetssäkra bolag som aktivt arbetar med rekrytering vare sig det är internt till bolaget eller externt till kunder.

Det finns tyvärr många bolag vars medarbetare eller processer är diskriminerande. Rekryteringsinstitutet vill lyfta de bolag som gör det rätt och flagga de bolag som gör det fel. Genom en granskning kan Rekryteringsinstitutet skilja på bolag när det kommer till rekrytering.

Certifikat Företag

Vårt mål är att reglera rekryteringsindustrin som är i linje med Regeringskansliets agenda 2030; minskad ojämlikhet och ökad jämställdhet.

Vi kontaktar er inom 2 arbetsdagar

Anmäl intresse