rekryteringsinstituet

En bekymrande verklighet

Det är oförnekligt att diskriminering i arbetslivet är en existent fråga. Utifrån många studier framgår att kandidater främst blir diskriminerade baserat på faktorer som etnicitet, kön, religion, utseende och ålder. Här ger vi en översikt av några av de studier som har belyst detta viktiga ämne.

Statistik som väcker funderingar och en historia av diskriminering

Diskriminering på arbetsmarknaden är ett utbrett och komplicerat problem som fortsätter att påverka samhällen över hela världen. För att förstå omfattningen av detta problem och dess effekter på olika grupper har olika forskningsstudier varit avgörande. Låt oss följa en resa genom några av dessa studier som kastar ljus över detta viktiga ämne.

 

Under 1970-talet gjorde Aigner och Cain (1977) banbrytande arbete genom att utveckla statistiska teorier om diskriminering på arbetsmarknaden. Deras forskning lyfte fram hur kön, etnicitet och ålder kan påverka anställningsbeslut och skapa ojämlikheter.

 

I Sverige har Carlsson och Rooth (2007) genomfört betydelsefull forskning som ger starka bevis för etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Deras arbete understryker den pågående problematiken med att arbetssökande fortfarande nekas möjligheter på grund av sin etniska bakgrund.

 

Denna problematik sträcker sig dock bortom själva anställningsprocessen. Ahmed och Hammarstedt (2018) visar hur diskriminering på bostadsmarknaden direkt påverkar sysselsättningsgraden. Denna forskning belyser den komplexa samspelet mellan bostadsmarknaden och arbetsmarknaden samt hur diskriminering kan skapa en negativ spiral för utsatta grupper.

 

För att förstå de underliggande aspekterna av rekryteringsprocessen har Behtoui (2012) studerat hur informella rekryteringsmetoder påverkar möjligheterna för invandrade arbetstagare i Sverige. Detta pekar på hur själva rekryteringsprocessen kan vara föremål för olika former av diskriminering.

När vi tittar på specifika grupper finns det belägg för diskriminering riktad mot muslimer. Di Stasio och hennes kollegor (2021) genomförde ett internationellt fältexperiment som belyser problemet med religiös diskriminering i anställningsprocessen. Denna forskning visar att diskriminering på arbetsmarknaden är en global fråga.

Ytterligare en aspekt som påverkar anställningsbeslut är sociala nätverk. Busetta, Fiorillo och Visalli (2013) beskriver hur rekrytering kan liknas vid en “skönhetstävling,” där sociala nätverk spelar en avgörande roll. Denna komplexa dynamik visar på de många nyanserna av diskriminering.

När vi granskar fler aspekter av diskriminering ser vi att ålder också har en inverkan. Ahmed, Andersson och Hammarstedt (2012) har visat att ålderism är en realitet på den svenska arbetsmarknaden, där både ålder och kön påverkar möjligheterna för arbetssökande.

All denna forskning belyser det faktum att diskriminering på arbetsmarknaden är ett djupt rotat problem som berör en rad olika grupper. Det är en obekväm sanning, men för att skapa en mer rättvis arbetsmarknad krävs politisk uppmärksamhet och åtgärder som tar itu med de underliggande orsakerna till diskriminering. Det är en utmaning som måste mötas för att skapa en arbetsmarknad som gynnar alla oavsett deras bakgrund eller egenskaper.

Från Diskriminering till Inkludering

Diskriminering vid rekrytering är en obekväm sanning som behöver diskuteras. Diskrimineringombudsmannen (2023) rapporterar att diskriminering fortsätter att vara en betydande utmaning i rekryteringsprocessen, inklusive diskriminering baserad på etnicitet och religion. Vi måste förändra vår syn på rekryteringsprocessen och ta ansvar för hur vi utvärderar och väljer arbetssökande. Det kräver att vi vågar inspektera och förbättra våra rekryteringsprocesser samt utbilda oss om hur vi kan göra dem mer inkluderande. Det är ett viktigt steg mot en mer rättvis arbetsmarknad.

 

Vi ser dock ett ljus i horisonten. Människor och organisationer runt om i världen arbetar hårt för att förändra denna trista verklighet. Genom att öka medvetenheten och engagera sig för inkludering skapar de en framtid där diskriminering inte längre får plats.Vi vet att en inkluderande rekryteringsprocess kräver arbete, engagemang och medvetenhet. Därför utbildar vi våra kunder om vikten av att undvika fördomar och diskriminering under rekrytering. Vi arbetar tillsammans för att skapa rättvisa urvalskriterier och rättvisa bedömningsmetoder.

 

Vi är övertygade att inkludering och mångfald berikar arbetsplatsen och samhället som helhet. När vi omfamnar olikheter och ser bortom fördomar, öppnar vi dörren till en värld av möjligheter. Det är en värld där kompetens och potential värderas högre än demografiska faktorer som i slutet av dagen är irrelevanta. En värld där varje individ har en rättvis chans att blomstra och bidra till samhällets framsteg.

 

Tillsammans kan vi gå från diskriminering till inkludering och bana vägen för en arbetsmarknad som värdesätter mångfald, främjar inkludering och skapar en positiv förändring.

Läs vidare om våra tjänster och hur vi aktivt arbetar för att bekämpa diskriminering inom rekrytering. Tillsammans kan vi göra skillnad och driva fram en arbetsmarknad som ger rättvisa chanser till alla arbetssökande och som reflekterar det samhälle vi önskar se.

 

Källor

 • Agerström, J., & Carlsson, R., & Rooth, D. (2007). Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 1-23.
 • Agerström, J., & Rooth, D. O. (2011). The role of automatic obesity stereotypes in real hiring discrimination. Journal of Applied Psychology, 96(4), 790-805.
 • Adolfsson, M., & Cappelen, C. (2018). Does Ethnic Discrimination Affect the Probability of Gaining Employment for Novice Workers? Evidence from a Randomized Field Experiment. IFAU Working Paper, 2018:18.
 • Adsera, A., & Pytlikova, M. (2015). The role of language in shaping international migration. The Economic Journal, 125(586), F49-F81.
 • Ahmed, A., & Hammarstedt, M. (2018). Discrimination in the housing market and its effect on the employment rate: Evidence from a field experiment. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(9), 1407-1428.
 • Ahmed, A., & Hammarstedt, M. (2018). Ethnic discrimination in the housing market and its effect on the employment rate: Evidence from a field experiment. Journal of Ethnic and Migration Studies, 44(9), 1407-1428.
 • Ahmed, A., Andersson, L., & Hammarstedt, M. (2012). Does age matter for employability? A field experiment on ageism in the Swedish labor market. Applied Economics Letters, 19, 403-406.
 • Aigner, D. J., & Cain, G. G. (1977). Statistical theories of discrimination in labor markets. Industrial and Labor Relations Review, 30, 175-187.
 • Behtoui, A., Neergaard, A., & Scott, K. (2020). Social Networks and Discrimination in Hiring: A Field Experiment Among Legal Occupations in Sweden. Work, Employment and Society, 34(5), 779-799.
 • Behtoui, A. (2012). Informal recruitment methods and immigrant employment in Sweden. Nordic Journal of Migration Research, 2(1), 22-32.
 • Bursell, M., & Johansson, P. (2021). Religious discrimination in the labour market: A field experiment. IFAU Working Paper, 2021:1.
 • Burn, S. M., & Busso, D. S. (2005). Ambivalent sexism, script-like thinking, and organizational tolerance for sexual harassment. Sex Roles, 52(3-4), 239-251.
 • Busetta, G., Fiorillo, F., & Visalli, E. (2013). Searching for a job is a beauty contest. Munich Personal RePEc Archive, 1-12.
 • Carlsson, M., & Eriksson, S. (2017). Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på jobbansökan? Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 1-31.
 • Carlsson, M., & Rooth, D. O. (2007). Evidence of ethnic discrimination in the Swedish labor market using experimental data. Labour Economics, 14, 716-729.
 • Ceobanu, A. M., & Escandell, X. (2010). Comparative analyses of public attitudes toward immigrants and immigration using multinational survey data: A review of theories and research. Annual Review of Sociology, 36, 309-328.
 • Dahlberg, M., Edmark, K., & Lundqvist, H. (2012). Ethnic diversity and preferences for redistribution: Reply. Journal of Political Economy, 120(4), 937-945.
 • Di Stasio, V., Lancee, B., Veit, S., & Yemane, R. (2021). Muslim by default or religious discrimination? Results from a cross-national field experiment on hiring discrimination. Journal of Ethnic and Migration Studies, 47(6), 1305-1326.
 • Edin, P. A., & Åslund, O. (2001). Invandrare på 1990-talet arbetsmarknad, i Bergmark, Å. (red.) Ofärd i välfärden, SOU 2001:54, 101-142.
 • Edin, P. A., Fredriksson, P., & Åslund, O. (2003). Ethnic Enclaves and the Economic Success of Immigrants—Evidence from a Natural Experiment. The Quarterly Journal of Economics, 118(1), 329-357.
 • Eriksson, S., & Lagerström, J. (2007). Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en Internetbaserad sökkanal. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, 1-25.
 • Eriksson, S., Johansson, P., & Langenskiöld, S. (2012). What is the right profile for getting a job? A stated choice experiment of the recruitment process. Working Paper 2012:13, IFAU, Uppsala.
 • Fasang, A. E., & Helgertz, J. (2019). Descendants of Migrants and Educational Expansion: The Role of Age at Arrival and Ethnic Background. Social Forces, 98(2), 745-771.
 • Fredriksson, P., Holmlund, H., & Öckert, B. (2016). Was the baby boom a baby bust from an employment perspective? Evidence from family trees. Labour Economics, 42, 1-12.
 • Green, A., & Kepinska, K. (2012). Polish migration to the UK: Is it the migration of the young and the mobile?. Journal of Ethnic and Migration Studies, 38(4), 629-645.
 • Hammarstedt, M. (2005). Discrimination in the rental housing market: A field experiment on the internet. Journal of Urban Economics, 58(2), 185-201.
 • Hensvik, L., Nordström Skans, O., & Åström, D. (2019). The causal impact of social Connections on firms’ outcomes. The Review of Economic Studies, 86(2), 656-688.
 • Holm, A., & Nagy, A. (2017). Employment discrimination against transgender people: the situation in Sweden. International Journal of Manpower, 38(6), 860-876.
 • Kulin, J., Kessler, S., & Hellgren, J. (2011). Trends and perspectives in immigrant recruitment to Sweden. Journal of Ethnic and Migration Studies, 37(10), 1605-1624.
 • Kjellsson, S., & Hedblom, D. (2013). Ethnic discrimination in everyday work life. European Sociological Review, 29(1), 31-47.
 • Liebkind, K., Larja, L., & Brylka, A. (2016). Ethnic and Gender Discrimination in Recruitment: Experimental Evidence From Finland. Journal of Social and Political Psychology, 4, 403-426.
 • Lipset, S. M., & Zetterberg, H. L. (1956). Social mobility in industrial society. American Sociological Review, 21(4), 412-419.
 • Lundborg, P., Nilsson, A., & Rooth, D. O. (2014). Parental education and offspring outcomes: evidence from the Swedish compulsory schooling reform. American Economic Journal: Applied Economics, 6(1), 253-278.
 • Lång, F., Öner, Ö., & Ayhan, Z. (2020). Ethnic Discrimination in High-Stakes Hiring Decisions: A Field Experiment in Sweden. Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU).
 • Mosquera, P. M., Verkuyten, M., & Shah, S. R. (2015). Testing the national multiculturalism, and contact hypotheses on attitudes towards immigrants in the Netherlands. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 21(3), 311-318.
 • Mergener, A., & Maier, T. (2019). Immigrants’ Chances of Being Hired at Times of Skill Shortages: Results from a Factorial Survey Experiment Among German Employers. International Migration & Integration, 20(1), 155-177.
 • Nyberg, A., & Öckert, B. (2015). Reducing Discrimination in the Labour Market: The Role of Inspections. The Economic Journal, 125(589), 24-52.
 • Nekby, L., & Rödin, M. (2009). Acculturation identity and employment among immigrant women. Labour Economics, 16(6), 535-544.
 • Riach, P. A., & Rich, J. (2006). Field experiments of discrimination in the market place. The Economic Journal, 116(513), F480-F518.
 • Riach, P. A., & Rich, J. (2002). Field experiments of sex discrimination in the market place. The Economic Journal, 112(483), F480-F518.
 • Skans, O. N. (2015). Field experiments in labor economics. Labour Economics, 32, 9-19.
 • Söderberg, A. (2018). Does discrimination drive gender differences in wages? Labour Economics, 54, 83-96.
 • Tyrowicz, J., S. S. Worswick (2003). Cubicles or system? Heterogeneity in the ethnic earnings gap. Journal of Economic Inequality, 1(2), 117-145.
 • Van Tubergen, F., & Kalmijn, M. (2005). Destination-language proficiency in cross-national perspective: A study of immigrant groups in nine western countries. American Journal of Sociology, 110(5), 1412-1457.
 • Valfort, M. (2020). Anti-Muslim discrimination in France: Evidence from a field experiment. World Development, 135, 1-59.
 • Vernby, K., & Dancygier, R. (2018). Etniska hierarkier och diskriminering på arbetsmarknaden. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 1-28.
 • Åslund, O., & Rooth, D. O. (2005). Do when and where matter? Initial labour market conditions and immigrant earnings. Economic Journal, 115(507), 292-303.