rekryteringsinstituet

Vår arbetsprocess

arbetsprocess, sökning
Första steget
Uppstartsmöte
Vi informerar er om processen och kartlägger rekryteringsfunktionen. I denna fas planerar vi samtliga steg genom att bland annat sätta tidsramen för datainsamlingen.
Första steget
Andra steget
Datainsamling
Vi samlar in data om era processer och medarbetare. Detta görs genom enkäter, intervjuer och observationer.
Andra steget
Tredje steget
Analys och bedömning
Efter datainsamlingen gör vår granskningskommitté en helhetsbedömning utifrån ett validerat protokoll. I bedömningen tar vår kommitté hänsyn till hela rekryteringscykeln och funktionen. Exempel på delar som vi gör en bedömning på är bland annat kompetensnivå hos rekryterare, kandidatbemötandet, intervjuprocessen och eventuella bedömningsmodeller.
Tredje steget
Sista steget
Certifikat
Certifikatet utfärdas till de bolag som uppfyller Rekryteringsinstitutets skallkrav gällande diskriminering och evidensbaserad rekrytering. Certifikatet är en kvalitetssäkring och styrker att godkända bolag har diskrimineringsfria och objektiva rekryteringsprocesser. Certifikatet delas ut fysiskt och digitalt.
Sista steget
godkänt certifikat

Ansök om certifikatet

Vi kontaktar er inom 2 arbetsdagar