rekryteringsinstituet

Verktyg och tjänster vi rekommenderar

Ett stort problem inom rekryteringsindustrin är att beslutsfattare väljer produkter eller tjänster utan att ifrågasätta dess kvalité.
Tillämpar man fel verktyg eller tjänster kan det leda till att man fattar felaktiga beslut eller ökar risken för diskriminering.
Rekryteringsinstitutet är ständigt aktiva med omvärldsbevakning inom HR-tech och HR-service för att underlätta vardagen för bolag som är i behov av stöd i deras processer. Detta görs opartiskt och objektivt utan någon ekonomisk vinning.
Rekryteringsinstitutet är endast intresserad av att lyfta de leverantörer vars produkter eller tjänster på riktigt främjar fördomsfria processer, förbättrar kandidatupplevelsen och ökar träffsäkerheten i beslutsfattandet.

Asker Technologies

Vilka är ni och vad har ni för produkter?

Asker Technologies är en plattform som gör vem som helst till ett intervjuproffs. Genom färdiga intervjumallar och frågor skräddarsydda för olika roller så kan du komma igång med din intervju på bara några minuter. Med Asker kan du bygga upp och genomföra intervjuer, samla in relevant intervjudata och ge alla kandidater en rättvis bedömning. Allt medan du fokuserar på det som är viktigast – att vara närvarande i stunden. Med hjälp av Askers plattform ökar du sannolikheten att hitta rätt person för jobbet med 10-15 gånger

Hur främjar era produkter inkluderande processer?

Intervjun är ett särskilt känsligt steg i rekryteringsprocessen där våra fördomar (både medvetna och omedvetna!) får stort utrymme att påverka besluten. Asker hjälper dig att hålla intervjuer så som forskningen säger att vi bör hålla intervjuer. Genom att tillämpa en strukturerad intervju med kompetensbaserade frågor och bedömningskriterier så minimerar Asker risken för att fördomar påverkar besluten. Samtidigt kan du vara trygg med att du ställer rätt frågor och bedömer vad som är relevant för rollen. 

Hubert

Hubert

Vilka är ni och vad har ni för produkter?​

Hubert är ett screeningverktyg för högvolymsrekrytering som ersätter manuell CV-granskning samt telefonintervju med en chattbaserad, strukturerad intervju

Hur främjar era produkter inkluderande processer?

Genom det automatiserade tillvägagångssättet garanteras att alla sökande behandlas lika och rättvist, då alla får exakt samma frågor i exakt samma följd samt utvärderas med exakt samma struktur. Dessutom kan kunder som använder sig av Hubert räkna med en tidsbesparing om ca 85% jämfört med en mer manuell hantering och samtidigt höja kandidatupplevelsen. Våra kunder består bla. av några av de största rekryteringsbolagen i Europa.