rekryteringsinstituet

Rekrytering

Söker ni efter en traditionell rekryteringsbyrå? Då har ni kommit helt fel! Hos oss handlar rekrytering om att identifiera den lämpligaste personen – detta genom datadrivna och evidensbaserade processer, inte magkänsla.

Vi hjälper er att anställa er nästa stjärna, oavsett roll, nivå eller bransch. Med vår expertis, vårt effektiva arbetssätt och vårt starka engagemang är vi ledande i branschen när det gäller att hitta rätt talang.

Våra steg

Vi undersöker er företagskultur, arbetsuppgifter, teamstruktur, och de specifika kompetenser och erfarenheter som krävs för rollen. Målet är att få en komplett bild av vad som behövs för att kandidaten ska kunna lyckas och trivas i er organisation. Vi fungerar som er rådgivare och säkerställer att kravprofilen inte innehåller orimliga krav.

Vi sätter tydliga benchmarks för den profil vi ska söka efter, vilket hjälper oss att hålla fokus och effektivisera urvalsprocessen. Detta gör minst två av våra organisationspsykologer för att säkerställa objektivitet, relevans och träffsäkerhet.

Vi skapar en levande och tilltalande annons som lockar rätt kandidater, istället för traditionella och långa annonser.

Vi sätter samtidigt igång vår search process med avancerade metoder för att hitta de bästa kandidaterna på marknaden.

Vi genomför första urvalet baserat på skallkrav. Vår process inkluderar unika urvalsfrågor som tidigt eliminerar irrelevanta kandidater.

Alla kandidater i den finaliserade urvalsgruppen genomgår arbetspsykologiska tester (personlighet, riskbeteenden, begåvning och drivkrafter) för att se om de matchar vår fördefinierade profil.

Vi analyserar kandidaterna med en top-down process, där vi börjar med de högst matchade kandidaterna och arbetar oss nedåt. Alla kandidater får en chans.

Alla kandidater bokas in på ett 30-minuters återkopplingssamtal för att ge feedback på psykometrin och genomföra en första 10-minuters intervju.

Relevanta kandidater går vidare till en kompetensbaserad intervju. De som inte går vidare får personlig feedback.

Vi sammanställer data på slutkandidaterna (vanligtvis 2-5 kandidater) och gör en intern bedömning. Minst två av våra organisationspsykologer bedömer och rangordnar kandidaterna tillsammans.

Vi skapar en jämförelserapport med rangordning av alla kandidater samt individuella rapporter för varje kandidat, som skickas till kunden.

Vi bokar en muntlig avrapportering med kunden för att gå igenom alla slutkandidater och ge en slutgiltig bedömning.

Efter att ha landat i en slutkandidat, avslutar vi med en strukturerad, digital referenstagning.

Kandidaten skriver på kontraktet och resterande kandidater kontaktas för personlig feedback om varför de inte gick vidare.

Vi följer upp kandidatens och kundens resa 1 månad efter tillsättningen och 2 veckor innan provanställningen avslutas.

Varför rekrytera med vår hjälp?

Datadrivna och evidensbaserade processer

Vi fattar inte beslut på magkänsla, utan kommer fram till en slutsats med hjälp av data och evidens. Detta gör att vårt arbetssätt blir objektivt, träffsäkert och rättvist.

Employer branding

Vi är kandidatorienterade och transparenta. Samtliga kandidater får personlig feedback kring varför de inte gått vidare i processen, samt tips och råd på deras arbetssökande. 

Låg risk för diskriminering eller favorisering

Vi har minst två medarbetare som gör slutgiltiga bedömningar på samma urval. Detta säkerställer att ingen behandlas orättvist och att alla våra bedömningar är träffsäkra.

Pedagogiska återkopplingar

Vare sig vi är i samtal med er som kund eller med kandidater, så gör vi alltid vårt bästa med att vara så pedagogiska som möjligt i samtalet. Vårt mål är att göra er trygga och bekväma med återkopplingen så att det inte finns utrymme till osäkerhet.

Expertis

Vårt team består av psykometriker, organisationspsykologer och rekryteringsexperter som tillsammans arbetar mot samma mål – att ge alla kandidater en rättvis möjlighet att bli bedömd utifrån relevanta parametrar för rollen – samt att presentera den mest lämpliga kandidaten för rollen, teamet och organisationen.

Kandidatgaranti

Eftersom vi är forskningsorienterade och säkra på att data bäst förutspår framtida arbetsprestation så är vi trygga med att erbjuda en kandidatgaranti. Detta innebär att om ni inte är nöjd med kandidaten under provanställningstiden, så hittar vi en ny kandidat kostnadsfritt.

Boka ett möte med oss

Har du frågor om våra tjänster? Boka ett möte med oss så hjälper vi dig att hitta de bästa lösningarna för ditt företag.