rekryteringsinstituet

Second opinion

Ska ni anställa en ledare eller en specialist och har redan en eller flera slutkandidater i åtanke?

Låt oss hjälpa till genom att ge er den avgörande fördelen med våra personbedömningar. Vårt team erbjuder en professionell och objektiv bedömning för att säkerställa att ni väljer den absolut bästa kandidaten. Med vår djupgående analys och expertis kan ni känna er trygga i att ni gör rätt val för ert team.


Vi säkerställer rättvisa, objektivitet och träffsäkerhet genom att följa best-practice när det kommer till att göra bedömningar på kandidater. Vi tittar bortom CV:t och fokuserar på relevant data som personlighet, begåvning och drivkrafter. Vårt huvudmål är att identifiera kandidaten som har:

  1. Högst potential att bli framgångsrik i rollen (job fit)
  2. Lägst risk för kontraproduktiva beteenden (toxicity)
  3. Högst kulturell kompatibilitet med organisationen (person-culture fit)


Genom att titta på de mest relevanta aspekterna, det vill säga potential, riskbeteenden och värderingar – kan vi säkerställa att bedömningarna blir så träffsäkra som möjligt. Vi gör en bedömning på varje kandidat kring förutsättningarna att lyckas och bli framgångsrika i rollen, teamet och organisationen.

Hur går det till?

Datainsamling

Vi samlar in relevant data på kandidaterna. Detta är data som inkluderar erfarenhet, utbildningar, personlighet, begåvning, drivkrafter och kompetenser. Vi gör detta genom arbetspsykologiska tester och kompetensbaserade intervjuer.

Gemensam bedömning

Efter att ha samlat in all data kring kandidaterna gör minst två av våra experter en gemensam bedömning kring vilken kandidat som är bäst lämpad för rollen baserat på potential, riskbeteenden och kulturell kompatibilitet.

Avrapportering

Ni får slutligen både en muntlig och skriftlig avrapportering på kandidatens förutsättningar att bli framgångsrik i rollen.

Boka ett möte med oss

Har du frågor om våra tjänster? Boka ett möte med oss så hjälper vi dig att hitta de bästa lösningarna för ditt företag.