rekryteringsinstituet

Godkända leverantörer

Aktiv omvärldsbevakning

Vi ägnar oss åt noggrann omvärldsbevakning inom HR-tech/HR-service för att hjälpa företag att göra informerade inköp. Vårt mål är att stärka rekryterare och organisationer med de verktyg som framtidssäkra, samt främjar rättvisa och inkluderande processer. Genom våra rekommendationer hjälper vi dig att uppnå dina mål för fördomsmedvetna rekryteringar och kvalitativa resultat.

Kvalitativa leverantörer

Vi har satt upp höga krav för de verktyg och tjänster vi rekommenderar. Vårt arbete är opartiskt och objektivt, och vår enda drivkraft är att identifiera de leverantörer vars produkter och tjänster främjar fördomsmedvetna processer, förbättrar kandidatupplevelsen och höjer träffsäkerheten i beslutsfattandet.

Godkända verktyg för inkluderande processer

Inom rekryteringsindustrin är det av avgörande betydelse att använda rätt verktyg och tjänster. Felaktiga val kan leda till inkorrekta beslut och ökar risken för diskriminering. Vi på Rekryteringsinstitutet har en stark övertygelse om att kvalitet är nyckeln till framgångsrika rekryteringsprocesser. Läs vidare för att utforska de verktyg och tjänster som kan hjälpa dig att skapa en mer rättvis och inkluderande arbetsmarknad.

Asker Technologies

Vilka är ni och vad har ni för produkter?

Asker Technologies är en plattform som gör vem som helst till ett intervjuproffs. Genom färdiga intervjumallar och frågor skräddarsydda för olika roller så kan du komma igång med din intervju på bara några minuter. Med Asker kan du bygga upp och genomföra intervjuer, samla in relevant intervjudata och ge alla kandidater en rättvis bedömning. Allt medan du fokuserar på det som är viktigast – att vara närvarande i stunden. Med hjälp av Askers plattform ökar du sannolikheten att hitta rätt person för jobbet med 10-15 gånger

Hur främjar era produkter inkluderande processer?

Intervjun är ett särskilt känsligt steg i rekryteringsprocessen där våra fördomar (både medvetna och omedvetna!) får stort utrymme att påverka besluten. Asker hjälper dig att hålla intervjuer så som forskningen säger att vi bör hålla intervjuer. Genom att tillämpa en strukturerad intervju med kompetensbaserade frågor och bedömningskriterier så minimerar Asker risken för att fördomar påverkar besluten. Samtidigt kan du vara trygg med att du ställer rätt frågor och bedömer vad som är relevant för rollen. 

Hubert

Hubert

Vilka är ni och vad har ni för produkter?​

Hubert är ett screeningverktyg för högvolymsrekrytering som ersätter manuell CV-granskning samt telefonintervju med en chattbaserad, strukturerad intervju

Hur främjar era produkter inkluderande processer?

Genom det automatiserade tillvägagångssättet garanteras att alla sökande behandlas lika och rättvist, då alla får exakt samma frågor i exakt samma följd samt utvärderas med exakt samma struktur. Dessutom kan kunder som använder sig av Hubert räkna med en tidsbesparing om ca 85% jämfört med en mer manuell hantering och samtidigt höja kandidatupplevelsen. Våra kunder består bla. av några av de största rekryteringsbolagen i Europa.