rekryteringsinstituet

Varför finns vi?

I Sverige nekas ca 100 miljoner jobbansökningar varje år. Det man också har sett är att ansökningsgraden sjunker med ca 20% årligen, vilket tyder på att jobbsökande till slut ger upp. Trots allt detta så har Manpower och SHRM rapporterat att upp till hälften av alla organisationer globalt klagar på att de har brist på kompetens och talang. Det är något som inte stämmer med rekryteringsindustrin.

nekad ansökan, diskriminerad

Diskriminering inom arbetsmarknaden är ingenting nytt. Så tidigt som på 70-talet (t.ex. Aigner & Cain, 1977) har studier visat att orättvisa och diskriminering är vanliga fenomen inom arbetsmarknaden. Eriksson, Johansson och Langenskiöld (2012) bekräftade även detta för den svenska marknaden.

De undersökte faktorer som ökar chanserna till en anställning och upptäckte att man diskrimineras på bl.a. ålder, kön, utseende, etnicitet och hälsa. Det finns ett flertal studier som stödjer detta och är i högsta grad en integrationsfråga som bör lyftas upp på politisk nivå.

De vanligaste utmaningarna med urval- och rekrytering är bland annat:

 • Kompetensnivå hos rekryterare är bristfällig vilket kan leda till felaktiga bedömningar och beslut.
 • Psykometri tillämpas inte eller tillämpas felaktigt.
 • Kandidater blir dåligt bemötta.
 • Kandidater blir diskriminerade eller orättvist behandlade.
 • Kommunikationen mellan rekryterare och kandidat är dålig.
 • Kandidater får ingen feedback.

Referenser

 1. Agerström, J., Carlsson, R., & Rooth, D. (2007). Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 1-23.

 2. Ahmed, A., Andersson, L. and Hammarstedt, M. (2012) “Does age matter for employability? A field experiment on ageism in the Swedish labor market, Applied Economics Letters, 19, 403-406

 3. Aigner, D.J. & Cain, G.G. (1977) “Statistical theories of discrimination in labor markets”, Industrial and Labor Relations Review, 30, 175-187

 4. Busetta, G., Fiorillo, F., & Visalli, E. (2013). Searching for a job is a beauty contest. Munich Personal RePEc Archive, 1-12.

 5. Carlsson, M., & Eriksson, S. (2017). Påverkar arbetssökandes ålder och kön chansen att få svar på jobbansökan? Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 1-31.

 6. Carlsson, M. & Rooth, D.O. (2007) “Evidence of ethnic discrimination in the Swedish labor market using experimental data”, Labour Economics, 14, 716-729

 7. Di Stasio, V., Lancee, B., Veit, S. & Yemane, R. (2021) “Muslim by default or religious discrimination? Results from a cross-national field experiment on hiring discrimination”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 47, (6), 1305-1326

 8. Edin, P. A. and Åslund, O. (2001) “Invandrare på 1990-talet arbetsmarknad, i Bergmark, Å. (red.) Ofärd i välfärden, SOU 2001:54, 101-142 

 9. Eriksson, S., & Lagerström, J. (2007). Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en Internetbaserad sökkanal. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, 1-25.

 10. Eriksson, S., Johansson, P. and Langenskiöld, S. (2012) “What is the right profile for getting a job? A stated choice experiment of the recruitment process”, Working Paper 2012:13, IFAU, Uppsala

 11. Gonzales, J., Cortina, C., & Rodriguez, J. (2019). The Role of Gender Stereotypes in Hiring: A Field Experiment. European Sociological Review, 187-204.

 12. Liebkind, K., Larja, L. & Brylka, A. (2016) “Ethnic and Gender Discrimination in Recruitment: Experimental Evidence From Finland”, Journal of Social and Political Psychology, 4, 403-426

 13. Mergener, A., & Maier, T. (2019). Immigrants’ Chances of Being Hired at Times of Skill Shortages: Results from a Factorial Survey Experiment Among German Employers. Int. Migration & Integration, 155-177.

 14. Valfort, M. (2020) “Anti-Muslim discrimination in France: Evidence from a field experiment, World Development, 135, 1-59

 15. Vernby, K., & Dancygier, R. (2018). Etniska hierarkier och diskriminering på arbetsmarknaden. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 1-28.