rekryteringsinstituet

Workshop

Workshop för rekryterande chefer

Vår intensiva heldagsworkshop är speciellt utformad för rekryterande chefer som önskar ta ledarskap i att främja fördomsmedvetna och inkluderande rekryteringsprocesser. Vi tror att en inkluderande arbetsplats börjar med chefer som har rätt insikt och är engagerade i att skapa en harmonisk miljö för alla medarbetare.

Vad kommer du lära dig?

Psykologin bakom fördomar

Vi går djupt in i ämnet fördomar, hur de uppstår och hur de påverkar beslutsfattande i rekryteringar. Genom att förstå dessa mekanismer kan du bättre hantera dem och säkerställa att dina rekryteringsbeslut är träffsäkra och objektiva.

Inkluderande ledarskap

Vi utforskar de grundläggande principerna för inkluderande ledarskap och hur du kan tillämpa dem i din roll som rekryterande chef. Detta inkluderar att främja en kultur av öppenhet, jämlikhet och mångfald.

Praktisk tillämpning

Workshopen är praktiskt inriktad, med realistiska scenarier och verktyg som du kan använda direkt i ditt arbete. Vi hjälper dig att översätta teori till praktisk handling.

Din roll som förändringsagent

När du deltar i vår workshop kommer du inte bara att förvärva ny kunskap, utan du kommer också att bli en aktiv förändringsagent inom din organisation. Genom att bli en inkluderande ledare kommer du att främja en kultur som värdesätter mångfald.


Anmäl er idag och ta det första steget till att bli en inkluderande arbetsplats.

Anmäl intresse