rekryteringsinstituet

Refapps resa mot evidensbaserad rekrytering

I hjärtat av den digitala förändringen inom rekryteringsvärlden står Refapp som en pionjär. För att förstå deras resa och utforska hur de omvandlar rekryteringslandskapet intervjuade vi två nyckelpersoner, Emira och David, för en djupdykning i deras vision och innovationer. Emira, Refapps Chief Strategy Officer, inledde resan med en berättelse om vänskap som ledde till ett oväntat karriärsteg. Hon arbetade tidigare med David på Assessio, och när han delade visionen bakom Refapp, var det som att erbjuda henne en chans som var omöjlig att motstå. Nu leder hon övergripande produktstrategi och affärsutveckling. David, medgrundare och delägare, kopplade samman sin historia med grundaren Philip och sitt tidigare arbete på Randstad. Att köpa in sig i Refapp blev ett naturligt steg när han insåg potentialen i digital referenstagning.

Från tradition till innovation

Refapps huvudmål är att förbättra rekryteringsbeslut genom att göra dem mer träffsäkra och inkluderande. Emira belyser utmaningarna inom traditionell referenstagning, speciellt den snedvridna bedömningen av kön och fokus på erfarenhet snarare än potential. För att möta dessa utmaningar strävar Refapp efter att öka strukturen och fokusera på observerbara beteenden.

Diskussionen flyttar sig mot mångfald, och Emira och David betonar vikten av att tydligt definiera detta begrepp. Genom att eliminera irrelevanta faktorer och fokusera på jobbanalysen tror de att evidensbaserad referenstagning blir en nyckelkomponent för att skapa en mångfaldig arbetsplats.

Utmaningen att överge gamla metoder och intuitiv tolkning är central. Refapp arbetar aktivt med att övertyga användare att övergå från fritextfält till standardiserade svarsskalor för att minska risken för subjektivitet. Att öka strukturen och minska bruset är en utmaning, men enligt dem är det nödvändigt för att göra rekryteringsprocessen träffsäkrare och mer inkluderande. Evidensbaserad referenstagning ses som en nyckelkomponent i att förändra arbetskulturen. Genom att eliminera subjektiva processer och utvärdera relevanta kriterier skapas en rättvisare och mer inkluderande arbetsplats. Refapp ser möjligheten att demokratisera tillgången till ledarutbildning genom att ersätta nomineringsprocesser med strukturerade referenstagningar.

En blick mot framtiden och en stark allians för rättvisa

Refapp ser en positiv framtid, särskilt med lanseringen av Refapp Insights, ett formulärbibliotek som erbjuder strukturerade lösningar för olika yrkesroller. De råder andra företag att formulera tydliga mål, införa strukturerad referenstagning och använda rätt verktyg.

David delade hur samarbetet med Rekryteringsinstitutet stöder deras strävan efter rättvisa och validerade processer. Genom att erbjuda oberoende granskningar av systemstöd hoppas han att fler rekryterare kommer att välja leverantörer som stödjer rättvisa och validerade processer.

Evidens för en inkluderande morgondag

Emira och David avslutade med att betona vikten av evidensbaserat arbete för att skapa en mer inkluderande och rättvis arbetsmarknad. Genom att säkerställa att rekryteringsmetoder grundar sig på beprövad evidens kan man övervinna diskriminerande faktorer och fokusera på relevanta prestationssätt.

Resan med Emira och David är en inspirerande saga om hur teknologi och evidensbaserat tänkande formar framtidens rekrytering. I en tid där förändring är det enda konstanta, är Refapp och dess pionjärer redo att leda vägen mot en mer inkluderande och rättvis arbetsmarknad.

Läs mer:

Vill du ha hela intervjun?