rekryteringsinstituet

Vikten av certifierade psykometriska verktyg

I den ständigt föränderliga rekryteringsbranschen kan inte betydelsen av certifierade psykometriska verktyg underskattas. Dr. Ryne Sherman, Chief Science Officer på Hogan Assessments, granskar nyanserna av certifierade och icke-certifierade verktyg, samt avslöjar nödvändigheten för organisationer att kunna särskilja på dom.

Certifiering fungerar, som Dr. Sherman förklarar det, som en stämpel av pålitlighet och träffsäkerhet. “Certifiering säkerställer att testet har granskats av professionella psykologer för reliabilitet och validitet,” betonar han. I en domän där vem som helst kan skapa ett psykologiskt test framträder certifiering som ett skydd mot fallgroparna av inkonsekvens och brist på förutsägbar kraft. Utöver bekymren om pålitlighet och träffsäkerhet belyser Dr. Sherman potentiella juridiska risker förknippade med icke-certifierade psykometriska tester. “Vissa tester kan leda till negativa konsekvenser i beslutsfattandet och öppna dörren för rättsliga tvister,” varnar han. Det är en påminnelse om de juridiska konsekvenserna som kan utspela sig när testets grund inte är säker. För företag som söker högkvalitativa och validerade psykologiska tester föreslår Dr. Sherman en dubbel strategi. “Certifiering av en ansedd organisation är en väg,” noterar han. “Dessutom är det avgörande att en expert granskar den tekniska manualen som producerats av testleverantören.” Detta blir som en sköld mot leverantörer som inte vill vara transparenta.

Katalysator för validitet och rättvisa

Fördelarna med att använda certifierade verktyg sprider sig genom hela rekryteringsprocessen. Dr. Sherman bekräftar: “Med ett certifierat verktyg kan administratörerna känna sig trygga med att testet både är giltigt och rättvist.” I en era där objektivitet och träffsäkerhet är av största vikt framträder certifierade tester som katalysatorer för rättvisa utvärderingar för både arbetsgivare och kandidater. För HR-personal som strävar efter att höja sina testpraxis erbjuder Dr. Sherman tydlig vägledning. “Validerade, certifierade personlighetstester erbjuder en av de mest prediktiva och rättvisa sätten att utvärdera talang,” påstår han. Rådet sträcker sig till dem som redan använder bedömningar och uppmanar dem att kritiskt utvärdera träffsäkerheten och pålitligheten i de befintliga verktyg som tillämpas. När det gäller att navigera i certifieringslandskapet råder Dr. Sherman; “Se till att varje verktyg har certifierats av antingen en stor internationell certifieringsorganisation eller en lokal, ansedd organisation.” Det är ett strategiskt drag som överensstämmer med erkända standarder som överstiger geografiska gränser. Dr. Sherman betonar dessutom konsekvenserna av att försumma validitet och reliabilitet inom psykometri, särskilt när det gäller inkludering och mångfald. “Tester med låg validitet och reliabilitet kan leda till negativa konsekvenser,” säger han och understryker behovet av noggrann utvärdering för att förhindra oavsiktliga fördomar.

AI: balansen mellan teknologi och integritet

Artificiell intelligens (AI) är en omvandlande kraft inom testindustrin. Dr. Sherman erkänner dess påverkan och belyser möjligheterna till effektivitet, men varnar också för hoten mot testets integritet. “AI hotar också testets integritet,” varnar han, eftersom individer kan försöka manipulera bedömningar med AI-teknik. Framåtblickande ser Dr. Sherman en framtid där teknologi, inklusive AI, spelar en central roll. Han betonar dock behovet av att balansera potentiella framsteg med personlig integritet. Den traditionella självskattnings-testen, tror han, kommer att överleva och erbjuda ett effektivt och rättvist sätt att utvärdera talang samtidigt som man respekterar individens integritet.

Samverkan i synergi

Gällande samarbetet med Rekryteringsinstitutet uttrycker Dr. Sherman: “Hogan Assessments är stolta över att samarbeta med Rekryteringsinstitutet, drivna av våra gemensamma mål att minska diskriminering och främja rättvisa urvalsprocesser.” Samarbetet syftar till att göra anställningsmöjligheter mer rättvis och mer tillgänglig för alla, i linje med Hogans kärnmål. Denna granskning av validerade psykometriska verktyg, vägledd av Dr. Ryne Shermans insikter, fungerar som en fyr för organisationer som navigerar i rekryteringens värld. Den understryker inte bara vikten av att förstå nyanserna mellan olika verktyg utan också den avgörande roll som certifierade verktyg spelar för att forma en inkluderande och rättvis arbetsmarknad.

Läs mer: